Павел Можаев (mevamevo) wrote,
Павел Можаев
mevamevo

Categories:

Чудеса техники — да и только! // Nurnuraj mirakloj de la tekniko!

    ru:
После долгих усилий почти дописал очередную рецензию на очередной музыкальный альбом на эсперанто для журнала La Ondo de Esperanto (детали раскрывать не буду; возможно, рецензия (на эсперанто, разумеется) появится на сайте журнала). Ради интереса решил прогнать текст черновика рецензии через Гугл-переводчик. Ну, что я могу сказать... Прогресс технологий явно налицо! Не буду говорить о том, что мой текст (как бы написанный на не слишком уж «простом» эсперанто) в переводе был явно понятен (пусть и стилистически «невыдержан»): я ведь верю в науку и технику! Куда больше поразил меня тот факт, что явно редкое слово malnovskolanoj (в эсперанто-оригинале оно было использовано в несколько ироничном значении «представители старой школы», читай — «лица, мыслящие по-старому») Гугл-переводчик вполне «скушал», переведя его, правда, топорно и буквально как «старшеклассники». И это при том, что мой запрос «malnovskolanoj» ни одного ответа от Гугла не получил! Похоже, технологии перевода от Гугла идут впереди его «поисковых» способностей. И, право, недалёк тот день, когда как-минимум более-менее вменяемый перевод с одного языка на другой будет доступен в режиме реального времени... Не буду строить футуристических прогнозов по поводу того, как всё это отразится на нашем обществе; лишь в очередной раз воздам хвалу науке! Науке слава!

    eo:
Post longaj penoj mi preskaŭ finverkis vican recenzon pri vica Esperanta muzik-albumo por la revuo La Ondo de Esperanto (mi ne malkaŝu la detalojn; la recenzo eble aperos en la revua paĝaro). Pro nura intereso mi decidis manĝigi la malnetan tekston al la Gugla tradukilo. Nu, kion mi povas diri... La teknologioj ja progresegas! Mi ne parolu pri tio, ke mia teksto (ja verkita per «ne tro simpla» Esperanto) tradukite al la rusa estis tute komprenebla (eĉ se plurloke misa stile): mi ja kredas je scienco kaj tekniko! Sed ege pli skuis min la fakto, ke la evidente maloftegan vorton malnovskolanoj (mi uzis ĝin en la ironia senco «personoj malnove pensantaj») la Gugla tradukilo tute bone «digestis», eĉ se mistradukinte ĝin tro laŭvorte per «anoj de pli aĝaj klasoj». Atentindas samtempe, ke por mia serĉ-peto «malnovskolanoj» la Gugla serĉilo trovis neniegon! Ŝajnas, ke la traduk-teknologioj de Guglo superas ĝiajn serĉajn povojn. Ja vere, ne tro malproksimas la tago, en kiu pli-malpli akceptebla tradukado de unu lingvo al la alia estos alirebla realtempe... Mi ne faru futurismajn prognozojn pri tio, kiel tio efikos nian socion; mi nur denove honoru la sciencon! Gloron al la scienco!

Tags: e-movadaj aferoj, en esperanto, vivo, жизнь, умности, эсперанто, языки и языковая проблема
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 24 comments