Аватара 2013

«Beletra Almanako» с моим переводом // «Beletra Almanako» kun mia traduko

    ru:
Сегодня я получил pdf-файл свежего выпуска «Beletra Almanako» (это весьма козырный литературный альманах на эсперанто), в котором опубликован мой перевод (с предисловием и комментариями) волошинского стихотворения «Дом поэта». Жутко рад и доволен, буду считать это моим нынешним magnum opus’ом на эсперанто :). Детали раскрывать пока не стану (есть надежда, что почта сумеет доставить мне и его бумажный вариант, тогда похвастаюсь уже с парочкой фотографий), но уже сейчас искренне поблагодарю alauxdo и vmel (которые в своё время сделали ряд ценных замечаний по поводу перевода), а также всех ЖЖшных комментаторов, которые помогали мне уяснить смысл отдельных строк волошинского оригинала и высказывали своё мнение по поводу отдельных эсперантских оборотов, которые я использовал в переводе. Подробности ещё будут!

    eo:
Hodiaŭ mi ricevis la pdf-dosieron de la freŝa «Beletra Almanako», en kiu aperis mia traduko (kun la enkonduko kaj komentoj) de la fama voloŝina versaĵo «La domo de l' poeto». Mi estas ege ĝoja kaj kontenta, kaj de nun konsideros ĉi tradukon mia Esperanta magnum opus :). La detalojn mi dume ne malkaŝos (ekzistas la espero, ke poŝto ja sukcesos liveri al mi ĝian paperan varianton, kaj mi do fanfaronos ankaŭ per unu-du fotoj), sed jam nun mi volas sincere danki al alauxdo kaj vmel (kiuj siatempe faris kelkajn valorajn rimarkojn pri la traduko), kaj ankaŭ al ĉiuj VĴ-komentantoj, kiuj helpis al mi kompreni la sencon de kelkaj linioj de la voloŝina originalo kaj esprimis sian opinion pri kelkaj E-taj parolturnoj, kiujn mi uzis en la traduko. La detaloj sekvos!

Brave!
Mi ĝojas pro via sukceso.

Mi ja proprahaŭte scias, kiom malfacilas trabati publikigon en BA - miaj tradukoj el Puŝkin kaj el A.K.Tolstoj (rifuzitaj de Korĵenkov, ĉar ofendis liajn religiajn sentojn) atendis kelkajn jarojn...
Des pli unu el la redakcianoj (ni ne montru perfingre, sed ne vane li enhavas sufikson "-aĉ-") firme opinias, ke vera poezio nepre devas malhavi ritmon, rimojn kaj laŭeble ankaŭ sencon...
Dankon!

Jes, vere, la publikigo atendis iom pli longe, ol mi esperis, sed gravas la rezulto! Pri la finpretigo mi sufiĉe streĉe kunlaboris kun Ertl, kaj tiu kunlaboro postlasis al mi nur plej pozitivajn impresojn, kiuj ja plene superpezas la atendon :).

> Des pli unu el la redakcianoj...
Nu, kiom da poetoj/redakcianoj - tiom da opinioj... Mi ne legis tro multon el la verkoj de la aludata persono, sed tio, kion mi ja legis, al mi persone plaĉas.
Ertl estas homo bona, saĝa kaj sprita. Ĉiam agrablas kun li babili. En FB li ofte vortludas esk'al R.Schwartz.

La dua ulo ja estas talenta aŭtoro, sed tro narcisisma... Nu, vi ja vidis la versportreton, kiun mi verkis...
> La dua ulo ja estas talenta aŭtoro, sed...
Mi ne konas lin proksime nek komunikiĝis kun li sufiĉe multe por fari iun opinion (eĉ se mi aŭdis pri li multajn plej diversajn komentojn). Ĉiuokaze, vi ja scias, ke la E-medio estas sufiĉe bunta kaj malfacile prognozebla...
Li ĉiam insultaĉas tiujn, kiuj ne agnoskas lian geniecon. Kaj tiujn, kiuj opinias, ke poezio estas ne ĵonglado per sensencaj preciozaj vorteroj kaj kiuj aŭdacas subteni klasikan metrikon.

Eĉ Silfer ne estas tiom mem-ama...
Ne. Simple indas repliki inde.
Per versportreto, ekzemple.
Li pretere skribis en recenzo: "...iom simile al la karakteriza cezuro en malmelnikove japanaj hajkoj."
(kaj aliloke li insultis miajn hajkojn en "Belarta rikolto 2016".)

Mi en mia nova recenzo skribas do: "...“moderna” poezio? Kvankam tia poezio en la rusa kaj aliaj lingvoj estas jam jardekojn eksmoda... Certe iu tuj kraĉe-kamaĉe diros ke vera poezio nepre devas malhavi ritmon, rimojn kaj laŭeble ankaŭ sencon. Nu, ĉu tamen poezio estas verkata ne por legantoj, sed por malvasta rondo de snoboj-samskolanoj?"

Kvankam Dima petas min forigi la vortojn "kraĉe-kamaĉe", sed mi insistas kaj esperas ke tiuj vortoj restos presitaj.
Elkoran gratulon! Tiu poeziajxo estas unu el miaj plej sxatataj, mi gxin delonge scias parkere. Certe - ruslingve.