December 15th, 2017

Аватара 2013

«La domo de l’ poeto» // «Дом поэта»

    eo:
Hodiaŭ la tuta esperantistaro festas la 158-an datrevenon de la naskiĝo de la Majstro. Kiel oni scias, la tago estas konsiderata ankaŭ kiel la tago de E-libro. Bedaŭrinde, mi ne havas la eblon donaci iun ajn E-libron al miaj konatoj, sed mi kun plezuro publikigos mian tradukon de la versaĵo «La domo de l’ poeto» (verkita de Maksimiliano Voloŝino), aperintan en BA-29. La tradukon antaŭis mia enkonduko pri Voloŝino, post la traduko estis prezentitaj ankaŭ sufiĉe multaj komentoj pri la versaĵo. Vi povas konatiĝi kun la antaŭparolo kaj traduko sube, dum supre mi prezentos du fotojn de mia ĝisnuna magnum opus en Eo, kia ĝi aperas sur la paĝoj de BA.

    ru:
Сегодня всё эсперанто-сообщество отмечает 158-ю годовщину со дня рождения Лазаря Заменгофа, инициатора эсперанто. В эсперанто-среде этот день отмечается также как день книги на эсперанто (принято если не дарить какую-либо книгу на эсперанто, то хотя бы перечитывать уже имеющиеся :)). У меня, к сожалению, нет возможности подарить кому-либо из знакомых книгу на эсперанто, но зато я с удовольствием опубликую свой перевод стихотворения Максимилиана Волошина «Дом поэта» (перевод был опубликован в BA-29). Собственно переводу предшествовало моё вступление о Волошине, а после перевода было представлено достаточно много комментариев о стихотворении. С предисловием и переводом можно ознакомиться ниже, над катом же я представлю две фотографии моего донынешнего эсперантского magnum opus на страницах «Beletra Almanako».

DSC_2122-2

Collapse )