October 29th, 2016

Аватара 2013

О частоте эсперантских букв // Pri la ofteco de la E-literoj

      ru:
Проведём «разбор полётов» по поводу опубликованного на днях теста-опроса о частотности отдельных эсперантских букв. В опросе приняли участие 20 человек (не сильно много, конечно, ну так и предмет несколько специфичный). Наиболее частую гласную читатели признали (но O составила ей заметную конкуренцию); вторая по редкости согласная тоже получила достаточно много голосов, но всё же не смогла победить в споре с Z. Наконец, с самой частой согласной вышел прокол: очевидное большинство проголосовало за L, тогда как она всё же не является самой частой. Ниже привожу результаты голосования и правильные ответы.

      eo:
Ni analizu la antaŭnelonge publikigitan teston-sondadon pri la ofteco de kelkaj E-literoj. La sondadon partoprenis 20 homoj (certe, ne tro granda kvanto, sed ankaŭ la afero ja estas iom specifa). La plej oftan vokalon la legantoj ja rekonis (sed O ja faris sufiĉe seriozan konkurencon al ĝi); ankaŭ la dua plej malofta konsonanto ricevis sufiĉe da apogo, sed tamen ne sukcesis venki la literon Z. Fine, la divenado de la plej ofta konsonanto fiaskis: la evidenta plimulto voĉdonis por L, kiu ja ne estas la plej ofta. Sube mi prezentas la rezultojn de la voĉdono kaj la ĝustajn respondojn.


Collapse )