April 27th, 2014

Аватара 2013

La plej longa vorto... // Самое длинное слово...

Текст на русском располагается чуть ниже, листайте! :)

    eo:
«Jam delonge mi ne ludis damludon» :) (estas citaĵo el «Malvivaj animoj» de Gogolo). T. e., jam delonge mi nenion skribis pri Esperanto nek praktikis miajn programadajn kapablojn. Vicvoje vizitinte la forumon ĉe e-novosti.info mi denove stumblis kontraŭ la demando, kiu radiko estas la plej longa en Esperanto. Kompreneble, ne eblas respondi absolute, sed oni povas almenaŭ priesplori, kiu radiko estas la plej longa inter la prezentitaj en NPIV. Por fari tion mi uzis miajn bazajn sciojn pri la programlingvo Baziko, utiliginte la tekstan korpuson de NPIV (same, kiel mi faris pasintfoje, kiam mi proponis plej krudan manieron pritaksi ies vortprovizon en Esperanto). Ĉi-foje la tasko estis pli simpla kaj la respondoj do estas pli certaj. Mi verketis du apartajn programetojn kaj traanalizis la vort-korpuson de NPIV (aparte por la plej longa radiko, se kalkuli litere kaj por la plej longa radiko, se kalkuli silabe). Se mi nenion fuŝis, la respondoj estas jenaj:

La plej longa radiko de Esperanto (inter la prezentitaj en NPIV), se kalkuli litere:
* Kronostratigrafi/ (16 literoj, stratigrafio pri la aĝo de la tavoloj kaj iliaj tempaj rilatoj, laŭ NPIV).

Kelkaj pliaj radikoj enhavas 15 literojn (ekzistencialism/, ekzistencialist/, palatalalveolar/, paleodiktiopter/, pluskvamperfekt/, sinkrociklotron/, stereoplanigraf/). La resto enhavas 14 aŭ malpli da literoj.

La plej longaj radikoj de Esperanto (inter la prezentitaj en NPIV), se kalkuli silabe:
* cianokobalamin/ (7 silaboj, 14 literoj)
* epipaleolitik/ (7 silaboj, 13 literoj)
* palatalalveolar/ (7 silaboj, 15 literoj)
* paleodiktiopter/ (7 silaboj, 15 literoj)

Nur 28 aliaj radikoj enhavas 6 silabojn; la resto enhavas 5 aŭ malpli da silaboj. La korpuso, uzita de mi, enhavas 13785 radikojn (la NPIVa radikaro post elimino de ĉiuj propraj nomoj, inkluzive la unusimbolajn liter-nomojn).

Kompreneble, la scienca lingvaĵo povas havi eĉ pli longajn radikojn, ial ne menciitajn en NPIV, sed mi ripetas, ke mia esploreto baziĝis nure sur la NPIVa radik-korpuso. La demando pri la plej longa vorto de Esperanto restas nesolvita, ĉar ĉiu ajn, havante iom da fantazio, povas krei kiel ajn longan vorton eĉ el la plej baza radiko, lerte utiligante la Esperantajn afiksojn.


    ru:
«Давненько я не брал в руки шашек» :). В смысле — давненько я не писал ничего об эсперанто и не практиковал свои программистские способности. Ну и вот: в очередной раз зайдя на эсперанто-форум при e-novosti.info я в очередной раз наткнулся на вопрос, какое слово/корень является самым длинным в эсперанто. Нужно пояснить, что в случае с эсперанто намного большее значение имеет длина именно корня, так как от любого корня в эсперанто можно образовать более длинное осмысленное слово при помощи «стандартных» аффиксов; таким образом, вопрос о самом длинном слове отпадает сразу, остаётся лишь подумать о самом длинном корне. Здесь тоже невозможно дать однозначного ответа, так как эсперанто, как и любой живой язык, потенциально обладает неисчислимым богатством корней. Мне осталось лишь использовать методику, сходную с той, что я уже использовал для оценки «радикарного» запаса на эсперанто: взять имеющийся словник NPIV'а и написать под него парочку небольших программ на Бейсике. Отдельная программа писалась для нахождения самого длинного корня, если считать в буквах, и отдельная — для нахождения самого длинного корня, если считать по слогам. Если я нигде не наглючил, то результаты таковы:

Самый длинный корень эсперанто, из представленных в NPIV, если считать по буквам:
* Kronostratigrafi/ (16 букв, Хроностратиграфия).

Ещё несколько корней содержат по 15 букв (ekzistencialism/, ekzistencialist/, palatalalveolar/, paleodiktiopter/, pluskvamperfekt/, sinkrociklotron/, stereoplanigraf/). Все остальные содержат по 14 или меньше букв.

Самые длинные корни эсперанто, из представленных в NPIV, если считать по слогам:
* cianokobalamin/ (7 слогов, 14 букв)
* epipaleolitik/ (7 слогов, 13 букв)
* palatalalveolar/ (7 слогов, 15 букв)
* paleodiktiopter/ (7 слогов, 15 букв)

Лишь 28 иных корней содержат по 6 слогов; все остальные содержат по 5 или меньше слогов. Использованный мною словарный корпус содержал 13785 корней (корневой словник NPIV'а после удаления имён собственных и однобуквенных названий).

Разумеется, научная лексика вполне может содержать и более длинные корни, по каким-либо причинам не упомянутые в NPIV, но повторюсь, что моё исследование базировалось именно на корпусе NPIV'а. Вопрос о самом длинном слове эсперанто остаётся открытым, т. к. каждый, имея немного фантазии, может создать сколь угодно длинное слово на эсперанто, используя эсперантские аффиксы.


С полным перечнем моих эсперантологических заметок можно ознакомиться тут.