September 13th, 2013

Аватара 2013

Etaj vikipediaj novaĵoj // Небольшие википедийные новости

    eo:
Pasis jam monato de mia pli-malpli oficiala kaj konscia forlaso de la ruslingva vikipedio. La forigismo kaj ceteraj fiismoj de la tiea komunumo estas vere forpuŝaj. Mi, certe, ne povas diri, ke ili vere malhelpis labori, tamen ili certe ne kontribuis al la laboremo. Eble mia kolero iom kvietiĝos kun paso de tempo, sed jam dum monato mi faras neniun produktivan agadon en la rusa vikipedio, nur «kontrol-observas» miajn proprajn artikolojn. Tamen la vikipedia juko ja plu iom turmentas min, do mi decidis almenaŭ partatempe turni mian atenton al la Esperanta vikipedio (ankaŭ ĝi ja lamas kaj suferas je multaj problemoj, sed tie almenaŭ pri la forigisma obsedo ne temas). Jen la freŝa rezulto — la artikolo pri la Krimea naturrezervejo. Vidu, ĝuu, kontrolu, plibonigu! :)

Mi ne povas eviti fanfaronon, ke mi estas unusola aktiva kaj kompetenta Krimea kontribuanto por la Esperanta vikipedio, dank’ al kio la krimeaj temoj estas prezentitaj en ĝi sufiĉe bone. Mi memoras eĉ la gloran tempon, kiam en la Esperanta vikipedio jam ekzistis artikoloj pri ĉiuj urbotipaj loĝlokoj de Krimeo, dum en la rusa kaj ukraina vikipedioj ankoraŭ multis «ruĝaj ligiloj» ĉi-temaj. De tiam, kompreneble, multo ŝanĝiĝis, tamen oni daŭre ne devas honti pri la reprezenteco de la krimeaj temoj en Esperanto. Tio iomete konsolas.


    ru:
Прошёл уж месяц с тех пор, как я официально и сознательно покинул русскую википедию. Удализм и прочие измы этого сообщества реально отталкивают. Я, конечно, не могу сказать, что они действительно мешали работать, но они уж наверняка не способствовали работоспособности. Возможно, моя озлобленность несколько поутихнет с течением времени, но уже месяц я не делаю никакого продуктивного вклада в русскую википедию, лишь «наблюдаю» свои собственные статьи. Тем не менее, википедийный зуд всё ещё немного мучает, так что я решил хотя бы на время обратиться к эсперантской википедии (она тоже хромает и страдает кучей проблем, но там хотя бы удалистической одержимости нет). И вот свежий результат — статья о Крымском природном заповеднике. Смотрите, наслаждайтесь, проверяйте, улучшайте! :).

Не могу не похвастаться, что я являюсь единственным активным и компетентным крымским редактором в эсперантской википедии, благодаря чему крымские темы в ней представлены довольно хорошо. Помню даже славные времена, когда в эсперантской википедии уже существовали статьи про все пгт Крыма, тогда как и в русской, и в украинской википедии ещё хватало «красных ссылок» по этой теме. С тех пор, разумеется, много чего поменялось, но за представленность крымских тем на эсперанто по-прежнему не приходится стыдиться. И это немного утешает.