April 26th, 2012

Аватара 2013

"La fino estis iomete antaŭvidebla" aŭ "Monto naskis muson"

Mi ja certe posedas iom da kapabloj de profeto (kvankam senprofite :)). La 8an de februaro mi esprimis ironian "kontenton" pri la reaktiviĝo de Flavio Rebelo (miaj duboj pri la brila futuro de Nunonia restis ekster la blogaĵo, sed ja estis fortaj) - kaj jen: li jam kabeis. La nova projekto de la brazila filertulo paneis eĉ pli rapide, ol la antaŭaj. "Kio ja aludas..."

La adiaŭa letero de Flavio (legebla, ekzemple, en la paĝaro de Sezonoj) ege amuzis min. La freŝbakita kabeinto tuj antaŭ la kabeo subite malkovris, ke "(m)ankas ekonomia stabileco por ke negocoj vere aperu en Esperanto", kaj en la atako de orakolemo aŭguris al la tuta movado baldaŭan morton. Vere, la nekapablo de iu movado percepti kaj akcepti la komercemon de iu aparta ĝia ano ja estas tutcerta signo de la degenero...

Adiaŭ, Flavio! Pro via kabeo la veno de la Fina Venko estas prokrastita je pliaj mil jaroj. Ni sombru kaj funebru!


P.S. En la jam indikita de mi paĝaro de Sezonoj mi lasis la jenan komenton:

Ha-ha-ha!

Jes ja, vere, nia kara Flavio faris grandan eraron, lanĉante siajn paĝarojn nur pro la emo aranĝi bonan negocon. Estas interese, ĉu, laŭ Flavio, por Zamenhofo Esperanto mem estis nura komerca entrepreno?

Ve, mi havas eĉ pli malbonan novaĵon por kabeinto (i.a., ja ne sufiĉas kabei por iĝi Kabe, ĉu ne?) Rebelo: se 125-jara Esperanto iel sukcesis supervivi du mondmilitojn, ĝi ja preskaŭ certe supervivos ankaŭ la novan jarcenton – ĉu kun, ĉu sen lia negocemo. Estas simple tiel.