August 7th, 2011

Аватара 2013

Песни с IJK // Kantoj de IJK

    ru:
Как и было задумано/обещано (а также согласовано с Пашей Гребенюком, paul_gr), начну выкладывать песни (с текстами оригинала и моим переводом), которые мы исполняли на этом IJK. Качество записи - не лучшее, но спасибо, что хоть такое есть (записывал Johannes Mueller из Германии). Качество исполнения - тоже, видимо, не самое лучшее (устали и волновались), но мы старались! :) На фото - мы с Пашей (сфотографировал Ivo Miesen из Нидерландов). Вторая песня - под катом. Ещё кой-какие мои впечатления о конгрессе и фотографии скоро будут.

Кстати, заметьте, как хорошо раскрывается в этих песнях мой бубен! ;)

    eo:
Kiel estis planite/promesite (kaj ankaŭ konsentite kun Paŭlo Grebenjuk), mi ja publikigos kelkajn kantojn (kun la originala kaj tradukita tekstoj), kiujn ni plenumis dum la lasta IJK. La kvalito de la registraĵo ne estas plej bona, tamen feliĉe, ke estas almenaŭ tia (nin registris Johannes Mueller el Germanio). Ankaŭ la kvalito de la plenumo ne estas, verŝajne, plej bona (ni lacis kaj estis iom emociitaj), tamen ni ja penis fari la plejeblon! :) Sur la foto estas mi kaj Paŭlo (la foto de Ivo Miesen). La dua kanto estas en la kaŝparto. Kelkaj miaj pliaj impresoj pri la kongreso kaj novaj fotoj ankoraŭ sekvos.

Interalie, rimarku, kiel bone prezentas sin en tiuj kantoj mia tamburino! ;)


Балаклава
П. Гребенюк

Как-то давным давно
По морю плыли греки,
Щупали палкой дно,
Искали бухты-реки.
Бурей их занесло в какой-то тихий угол –
Там, где не бьёт волна и тишина.

Припев:
Бал-бал-бала, балаклава-клава,
Бал-бал-бала, балаклава-клава,
Бал-бал-бала, балаклава-клава,
Ба-ла-бала-бала, бала-лула!

Ну, а потом купцам
Той бухты стало мало –
Крепость воздвигли там
Че-чембало-Чембало,
Чтобы торговый люд спокойно вёз товары,
Чтоб никакой вандал не помешал.

Ну уж в наши дни
Сюда пришли сапёры,
От бомбы атомной они
В горе прорыли норы,
Чтобы грозить врагам из-под воды дубиной,
Чтоб всем показать кузькину мать.

Быстро летят года,
Но молод город старый,
Ну, а теперь сюда
Пришёл чудак с гитарой.
Ветер ему принёс простую песню эту,
Чтоб ты не зевал и подпевал!
Balaklavo
P. Grebenjuk (trad. P. Moĵajev)

En la antikva hor'
Sur mar' navigis grekoj,
Sondis la fundon por
Malkovri bonajn krekojn.
Venis dum ŝtorm' la ŝip' al iu ĉarma bordo
Kie trankvilas flu' kaj mankas bru'.

Refreno:
Bal-bal-bala, balaklavo-klavo,
Bal-bal-bala, balaklavo-klavo,
Bal-bal-bala, balaklavo-klavo,
Ba-la-bala-bala, bala-lula!

Poste en mez-epok'
Ĉi tie super valo
Kreskis defenda lok'
Ĉe-Ĉembalo, Ĉembalo.
Por ke la vendistar' komercu plej libere
Sen timo pri barbar' kaj rabistar'.

En la moderna temp'
Okazis granda bruo:
Kontraŭ la atombomb'
En roko oni boris truon
Por al la malamik' minaci per armiloj,
Por ke sciu l' mond' pri nia fort'!

Longas de l' jaroj ĉen',
Sed bolas viv' ĉe l' maro,
Fine al ĉi haven'
Hom' venis kun gitaro.
Suda ventet' al li sufloris simplan kanton,
Kiun en kompani' kunkantu ni!


Collapse )