May 4th, 2011

Аватара 2013

Babiladoj de preskaŭ 10-jara esperantisto

Esperantistoj estas feliĉaj homoj. Dum jam preskaŭ dekjara "oficiala" esperantisteco mi multfoje konvinkiĝis, ke ili havas minimume 3 pliajn temojn (aldone al la tutmonde uzataj "vetero", "politiko" ktp), pri kiuj eblas fari malstreĉan babiladon kun preskaŭ iu ajn ĵus ekvidita esperantisto. Kaj ili ja volonte faras tion! Jen la temoj:
    1. Kiam kaj kiel vi esperantistiĝis?
    2. Kiujn aliajn lingvojn vi scipovas?
    3. Kiel statas la aferoj en via loka klubo aŭ en via landa asocio?
:)

Pri la vereco de tiu observo mi konvinkiĝis lastfoje dum "Aroma Jalto" (mi ja povis babili nur 1 vesperon, sed ankaŭ tiam mi plezure rigardis, kiel sonas tiuj demandoj inter la freŝe konatiĝintaj esperantistoj) kaj ankaŭ 2 semajnojn antaŭe, kiam en mia domo noktumis aŭstraliano Keith Uber - antaŭ ol ekdormi ni sufiĉe multe babilis kaj certe ne povis eviti tiujn interesajn demandojn :).

I. a., ĝuste ĉi-semajne venos mia "oficiala" esperantista 10-jariĝo. Mi komencis lerni la lingvon somere 2000, sed faris tion sufiĉe malrapide (por onta akademiano :)) - la 20-lecionan lernolibron de B. Kolker mi finstudis nur fine de februaro. Do, estas iom malfacile difini certe, en kiu momento mi ankoraŭ estis lernanta la lingvon kaj en kiu momento mi ekposedis ĝin (kalkuli min esperantisto ekde la momento de aĉeto de la instrua disko ŝajnas al mi iom tro simplisma afero). Tamen dum mia unua "Aroma Jalto", tiam, maje 2001, mi ja havis mian unuan oficialan ekzamenon pri Eo kaj ricevis mian unuan oficialan dokumenton - tio okazis dank' al la "A" kaj "B" seminarioj de la IEI. Ĝuste tiam mi komprenis kaj certiĝis, ke mi ja vere scipovas tiun lingvon (iu el tiuj seminarioj, mi jam ne memoras kiu, enhavis sufiĉe detalan kaj interesan gramatikan parton; oni devis prepari ankaŭ sufiĉe grandan verkon kun la mempriskribo). Bedaŭrinde mi ne povas nun rememori la ĝustan daton, sed tio certe okazis aŭ la 7-an, aŭ la 8-an de majo 2001 (pli verŝajne - la 8-an); tion eblas kontroli nur per rigardo al la diplomoj mem, sed ili estas en Jalto.

Sed ĉiuokaze - ĝuste ĉi-semajne mi oficiale 10-jariĝas kaj transformiĝas el E-junulo al E-mezaĝulo! :)