November 27th, 2010

Аватара 2013

Adiaŭa agrablaĵo // Прощальная приятность

    eo:
Kiel oni jam scias, mi ne plu redaktos la revuon "Kontakto" (plej verŝajnas, ke eĉ pri provlegado mi ne devos okupiĝi - do mi ja havos multege da tempo por finfari almenaŭ la tradukon de "Taraso Bulbo"). Hieraŭ kiel konsolon mi ricevis la jenan ĉarman leteron de iu italo. Dank' al tiaj reagoj oni ja povas certiĝi, ke onia laboro ne estis tute vana (por ne paroli jam pri tio, ke Esperanto vivas, la Esperantajn revuojn oni ja legas ktp).

Tre Estimata Paŭlo Moĵajev,

via mesagxo tute ne ĝenis min.

Mi gratulas vin pro via agado ene de "Kontakto" kaj mi dankas vin, ĉar "Kontakto" estas la "loko", kie mi multe lernis ne nur pri gramatiko kaj kulturo de Esperanto, sed ankaŭ pri la respekto, kiun oni devas havi al la aliaj kulturoj.

Mi deziras al vi sukcesojn kaj bonŝancon.


    ru:
Как уже известно, я больше не редактирую журнал "Контако" (весьма вероятно, что даже вычитывать его мне не придётся - так что будет полно времени чтобы доделать хотя бы перевод "Тараса Бульбы"). Вчера в качестве утешения я получил милое письмо от какого-то итальянца. Благодаря таким отзывам действительно понимаешь, что твоя работа не была напрасной (уже не говоря о том, что эсперанто-таки жив, журналы на эсперанто действительно читаются и т. д.).

Уважаемый Павел Можаев,

ваше сообщение не доставило мне никаких неудобств.

Поздравляю вас c вашей деятельностью для "Контакта" и благодарю вас, так как "Контакто" был местом, где я учился не только грамматике и культуре эсперанто, но и уважению, которое необходимо иметь к другим культурам.

Я желаю вам успехов и удачи.