October 11th, 2010

Аватара 2013

Перевод "Кибитки" М. Щербакова // Nova traduko de M. Ŝĉerbakov

   ru:
Вот вам мой свежий перевод из Михаила Щербакова. Пусть кому-то он и кажется нудным или сложным, но его переводы для меня - это и своего рода тренировка (ибо поэт сложный), и своего рода отдушина (ибо многие темы, им затрагиваемые, актуальны и для меня лично), и своего рода сублимация. Прослушать (или скачать) оригинал данной песни можно тут или вот тут.

Как всегда я открыт ко всякого рода критике; если кто сможет перевести лучше - я буду только рад. Другие мои переводы из Щербакова можно увидеть тут. Перед текстом перевода можно послушать моё исполнение этой песни на эсперанто (играть на гитаре было лень, да и напрочь плоха моя гитара, поэтому наиграл простенько на синтезаторе); голос тоже плох после симпозиума, но результат вполне терпим, чтобы хотя бы представить, как может звучать Михаил Щербаков на эсперанто :).

   eo:
Jen mia freŝa traduko el la kreaĵaro de Miĥail Ŝĉerbakov. La tradukado de liaj kantoj estas por mi kaj trejniĝo (ĉar li estas sufiĉe komplika poeto), kaj tereno por malpezigi la koron, kaj iusence ankaŭ sublimigo. La originalan aŭdion oni povas aŭskulti aŭ elŝuti ĉi tieĉi tie.

Kelkajn aliajn miajn tradukojn de Ŝĉerbakov oni povas trovi ĉi tie (ne ĉiuj vere bonas, nu, tamen...). Antaŭ la teksto de la traduko eblas aŭskulti mian personan plenumon de tiu ĉi kanto en Esperanto (mi ludis ne gitaron, sed sintezilon, ĉar mia gitaro sonas ege malbone; fakte ankaŭ la voĉo sonas malbone, mi iom raŭkas pro malvarmumo, sed la kvalito, laŭ mi, estas sufiĉa por la ĝenerala konatiĝo kun la kanto).
   Кибитка

Все скрылось, отошло, и больше не начнется.
Роман и есть роман, в нем все как надлежит.
Кибитка вдаль бежит, пыль вьется, сердце бьется,
Дыхание твое дрожит, дрожит, дрожит.

И проку нет врагам обшаривать дорогу,
Им нас не отыскать средь тьмы и тишины.
Ведь мы теперь видны, должно быть, только Богу.
А может, и ему — видны, да не нужны.

А где-то позади, за далью и за пылью,
Остался край чудес. Там человек решил,
Что он рожден затем, чтоб сказку сделать былью.
Так человек решил. Да, видно, поспешил.

И сказку выбрал он с печальною развязкой
И призрачное зло в реальность обратил.
Теперь бы эту быль обратно сделать сказкой,
Да слишком много дел, и слишком мало сил.

А мы все мчимся вдаль, печаль превозмогая,
Как будто ничего еще не решено,
Как будто жизнь прожив и все-таки не зная,
Что истина, что нет, что свято, что грешно.

И бесконечен путь, и далека расплата.
Уходит прочь недуг, приходит забытье.
И для меня теперь так истинно, так свято
Чуть слышное в ночи дыхание твое.

1983

   Tendoĉaro

Forpasis ĉio jam kaj ne plu nin rilatas,
Ekiras la roman' laŭ la romana ir'.
Kuradas tendoĉar', voj' glatas, koro batas,
Tremetas via spir', tremetas via spir'.

Kaj vanos serĉa pen' de l' malamikoj fiaj —
Fidinde kaŝis nin mallumo kaj senbru',
Ja ni videblas nun nur al okuloj Diaj,
Sed, ŝajne, ankaŭ Di' nin ne bezonas plu.

Kaj ie post la ĉar', trans polvo, trans mizero
Postrestis la mirland' laŭ ies findecid',
La celo estis ja fabelon fari vero —
Tielis la decid', sed trois la rapid'.

Kaj la fabelofin' rezultis tro kruela:
La intencita bon' transformis sin je l' mal'.
Ho, refariĝu l' ver' pli bona, pli fabela! —
Sed misas la destin', kaj fortas la fatal'...

Kaj ni veturas plu, malĝojon superante,
Kvazaŭ la tuta viv' ne venis al l' forstrek',
Kvazaŭ dum l' tuta viv' ni vivis ne sciante,
Kie sin kaŝas ver' kaj kio estas pek'.

Kaj longas plu la voj', kaj la kvitiĝo foras,
Foriras la dolor', alvenas la sopir'.
Kaj nura sankta ver' por mi, pekant', valoras —
L' aŭdebla en la nokt' sonad' de via spir'...

trad. 05.10.2010