May 19th, 2010

Аватара 2013

Аллилуйя! (перевод) // Haleluja! (traduko)

ru:
Вот уже несколько дней подряд я ложусь спать под самое утро и хожу в смутном и смурном настроении. В разгар ночи берусь за очень давно начатый и вот лишь сегодня оконченный перевод. М. Щербаков, "Аллилуйя". Прослушать (или скачать) оригинал можно тут или вот тут. Скажу, не хвастаясь, что перевод в целом мне кажется пусть и не блестящим, но очень хорошим, несмотря на отдельные недочёты. Ну, кто сможет перевести лучше - я ж буду только рад. Другие мои переводы из Щербакова можно увидеть тут. Добавлю, что именно этот перевод именно этой песни для меня сейчас несколько знаков по ряду субъективных причин, но это не значит, что критиковать нельзя :).

eo:
Jam dum kelkaj tagoj sinsekve mi enlitiĝas frumatene kaj pasigas la tagojn en misa kaj morna humoro. Dum la nokt-kulmino mi denove alpaŝas la antaŭlonge komencitan kaj nur hodiaŭ finitan tradukon. Temas pri la kanto de M. Ŝĉerbakov "Haleluja". Oni povas aŭskulti aŭ elŝuti la originalan aŭdion ĉi tieĉi tie. LMMO, la traduko kiel tuto rezultis eĉ se ne perfekta, do almenaŭ tre bona malgraŭ iom da malperfektaĵoj (oni povas trovi kelkajn iom liberajn interpretojn de la originalo, ne ĉiam perfektajn rimojn kaj unufoje - eĉ unu "strangan", disŝiritan duonrimon "ringe // destin' - Ve...", tamen, fone de sufiĉe rapida kaj senhalta plenumado tio estas tolerebla, tiom pli, ke Ŝĉerbakov estas tre kuraĝa improvizanto pri diversaj rimoj, ankaŭ tiaj rimoj ne mankas en liaj kantoj). Por kompensi la mankojn de la traduko mi multloke spicis la E-tekston per iom da aliteracioj kaj internaj rimoj (vi certe sukcesos eltrovi ilin sen mia gvido). La impresoj kaj kritikoj pri la traduko, tutcerte, estas bonvenaj, tamen ili akceptitos nur por mia estonta evoluo, ĉar tiun ĉi tradukon mi jam evidente ne refaros. Se iu sukcesos traduki pli bone - mi nur ĝojos! Kelkajn aliajn miajn tradukojn de Ŝĉerbakov oni povas trovi ĉi tie (ne ĉiuj vere bonas, nu, tamen...). Mi aldonu, ke ĝuste tiu ĉi traduko de ĝuste tiu ĉi kanto estas iom signifa por mi nun persone, tamen, tio ne signifas, ke la kritiko malpermesitas. :)

Interalie, ĉu iu scias pri la ekzisto de alies tradukoj de Sĉerbakov? Jefim Zajdman ja tradukis "Ad Leuconoen", sed lia traduko al mi persone ŝajnas mezkvalita. Ĉu iu alia viascie okupiĝis pri Ŝĉerbakov?   Аллилуйя

Помнишь, как оно бывало?
Всё горело, все светилось,
Утром солнце как вставало,
Так до ночи не садилось.

   А когда оно садилось,
   Ты звонила мне и пела:
   "Приходи, мол, сделай милость,
   Расскажи, что солнце село..."

И бежал я, спотыкаясь,
И хмелел от поцелуя,
И обратно брел, шатаясь,
Напевая "аллилуйя".

   Шел к приятелю и к другу,
   С корабля на бал, и с бала -
   На корабль, и так по кругу,
   Без конца и без начала.


На секунды рассыпаясь,
Как на искры фейерверка,
Жизнь текла, переливаясь,
Как цыганская венгерка.

   Круг за кругом, честь по чести,
   Ни почетно, ни позорно...
   Но в одном прекрасном месте
   Оказался круг разорван.

И в лицо мне чёрный ветер
Загудел, нещадно дуя.
А я даже не ответил,
Напевая "аллилуйя".

   Сквозь немыслимую вьюгу,
   Через жуткую позёмку,
   Я летел себе по кругу
   И не знал, что он разомкнут.


Лишь у самого разрыва
Я неладное заметил
И воскликнул: "Что за диво!"
Но движенья не замедлил.

   Я недоброе почуял,
   И бессмысленно, но грозно
   Прошептал я "аллилуйя",
   Да уж это было поздно.

Те всемирные теченья,
Те всесильные потоки,
Что диктуют направленья
И указывают сроки,

   Управляя каждым шагом,
   Повели меня, погнали
   Фантастическим зигзагом
   По неведомой спирали.


И до нынешнего часа,
До последнего предела
Я на круг не возвращался,
Но я помню, как ты пела.

   И уж если возвращенье
   Совершить судьба заставит,
   Пусть меня моё мгновенье
   У дверей твоих застанет.

Неприкаянный и лишний,
Окажусь я у истока.
И пускай тогда Всевышний
Приберёт меня до срока.

   А покуда ветер встречный
   Все безумствует, лютуя,
   Аллилуйя, свет мой млечный!
   Аллилуйя, аллилуйя...

1986

   Haleluja

Ĉu memoras vi eĉ svage
Kiel ĉio brulis, brilis:
L' sun' aperis ĉiutage
Kaj ĝis nokto ne subiris,

   Kaj je l' temp' de l' sunsubiro
   Telefone vi sinceris:
   "Venu, kara, venu, diru,
   Ke la suno malaperis..."

Mi impetis, skuiĝante,
Al la kis-ebrio tuja
Kaj revenis hejmen lante,
Kantetante "Haleluja!".

   L' viv' plezuris-aventuris,
   Tamen pasis ja sen senco,
   Kaj mi daŭre ronde kuris
   Sen la fin', sen la komenco.


Faskoj da sekundoj saltis
Kvazaŭ fajro eferveska,
Tagoj buntis kaj ekzaltis
Kiel danco ciganeska.

   Laŭ la rondo de l' viv-punto
   Ĉio sate-glate iris,
   Sed en unu bela punkto
   Mian rondon iu ŝiris.

Kaj ventego nokte nigra
Min renkontis, mis-ulula,
Sed mi ĝin ignoris, pigra,
Kantetante "Haleluja!",

   Tra frostego kaj tra tondro,
   Tra blizarda blov' incita
   Mi kuregis laŭ la rondo -
   Laŭ la rond' jam difektita.


Nur ĉe l' punkto de l' disŝiro
La misaĵon mi ekvidis
Kaj rigardis ĝin kun miro
Dum la kuro plu senbridis.

   Minacate de l' danĝero
   Mi traflustris, brule arda,
   Halelujon de despero -
   Sed ĝi estis jam tro tarda.

Tiuj mondaj sorto-fluoj,
Kiuj ĉion mise miksas
Kaj spitante ambiguojn
Tempolimojn por ni fiksas,

   Direktante ĉiun paŝon
   Laŭ zigzago, laŭ spiralo
   Gvidis min al l' morta maŝo,
   Al l' pereo, al l' fatalo.


Kvankam nur pri vi mi revis
Ĝis la lasta tempolimo,
Al la rond' mi ne revenis
El deprima malproksimo.

   Sed se l' fat' min sendos ringe
   Laŭ malnova vivo-ordo,
   Mi preferus ke l' destin'
   Venigu min al via pordo.

Senbezona, desperanta
Mi revenos al la fonto -
Tiam Dio la Plejsankta
Min forprenu el ĉi mondo.

   Sed dum bruas vent' kruela,
   Vent' freneza kaj misfara -
   Haleluja, mia hela,
   Haleluja, mia kara...

trad. 19.05.2010