May 4th, 2010

Аватара 2013

"Aroma Jalto-2010" - eta raporto / небольшой отчёт

Текст на русском имеется ниже, листайте :).

eo:
Dum kelkaj unuaj majaj tagoj mi parte partoprenis la tradician jaltan E-aranĝon "Aroma Jalto". Ĝi estis mia unua E-aranĝo kaj daŭre estas la plej multfoje vizitita - mi partoprenas ĝin ĉiujare, ĉar ĝi ja okazas en mia naskiĝ-urbo. Bedaŭrinde, de jaro al jaro la intereseco de la aranĝo por mi persone ĉiam malgrandiĝas. La programo de AJ estas ĉiam la sama, ĉar celita ĉefe al la gastoj de Krimeo, kiuj volas pririgardi la vidindaĵojn de la jaltaj ĉirkaŭaĵoj (pri kiuj mi ja satas jam de la infanaĝo). Ankaŭ la skeleto de la organiza komitato kaj la ĉefaj aktivuloj estas ĉiam la samaj. Eblas diri, ke la tuta rezulto dependas nur de la kvanto kaj kvalito de la venintaj gastoj (ekzemple, ege bona AJ rezultis en la jaro 2004, kiam relative multis junularo kaj ĉion regis vere bona etoso). Ĉi-foje okazis eĉ plia malbonaĵo - la grupo de polaj krokodiloj (kiuj ja vizitas la kursojn kaj vivigas la vesperajn programerojn almenaŭ per sia ĉeesto) ne venis, tial eĉ la kvanto de la partoprenantoj estis malmulta por AJ. Nu, kion fari... Mi predikis al la dezirantoj pri la akuzativo, koncertis, vendis iom da diskoj, vespere trinkis vinojn kaj plezure babilis Esperante - la ĝuo, kiun mi lastatempe havas en ekstreme malgranda kvanto. Sube estas iom da fotoj; la ruslingvaj komentoj estos iom pli grandaj, pardonu. Ĉiuj fotoj estas pligrandigeblaj per musklako.

ru:
В течение нескольких первых майских дней я частично поучаствовал в традиционной ялтинской эсперанто-встрече "Aroma Jalto". Она была моим первым эсперанто-мероприятием, она же является и наиболее частым - я примаю в ней участие каждый год, так как она проходит в моём родном городе. К сожалению, из года в год занимательность встречи для меня лично постоянно уменьшается. Программа там всегда одна и та же, так как ориентирована в основном на гостей Крыма, которые хотят осмотреть достопримечательности окресностей Ялты (которыми я сыт по горло ещё с детства). Костяк оргкомитета и основные активисты тоже всегда одни и те же. Можно сказать, что общий итог зависит лишь от количества и качества приехавших гостей (например, шикарная AJ получилась в 2004 году, когда было относительно много молодёжи, и общая атмосфера была действительно хорошей). На этот раз случилась ещё и следующая беда - группа польских крокодилов (которые всё же посещают курсы и оживляют вечерние мероприятия хотя бы своим присутствием) не приехала, в результате даже количество участников вышло небольшим для AJ. Ну, что поделаешь... Я попроповедовал об аккузативе в эсперанто, дал концерт, продал несколько дисков, по вечерам пил вино и с удовольствием болтал на эсперанто - удовольствие, которое я в последнее время имею в чрезвычайно небольших количествах. Под катом - фоточки (их довольно много, но они небольшие, превьюшки; в лучших традициях нашего ЖЖ всё кликабельно).

Для затравки - как Вы думаете, что делает Володя Гордиенко на этих фотках? :)

Collapse )