June 5th, 2009

Аватара 2013

Projekto/propono pri la traduk-konkurso

Inter la legantoj de mia blogo estas kelkaj altnivelaj E-parolantoj kaj eĉ kelkaj homoj, tute ne senaj je literatura talento. Mi volus ekscii ilian (kaj, fakte, ĉies) opinion pri la jeno: aperis al mi ideo organizi proprainiciate kaj proprakoste negrandan, sed larĝskalan traduk-konkurson. La detaloj estas prezentitaj sube; eblas publikigi siajn ideojn sube en la komentoj aŭ priparoli tion en la forumo (http://www.e-novosti.info/forumo/viewtopic.php?t=5506).

Dum lastaj kelkaj tagoj/semajnoj mi iel aktive aŭkultas la kantojn de M. Ŝĉerbakov. Al mi plaĉas liaj kantoj (ne ĉiuj, sed iuj ja estas vere brilaj), sed, laŭ mia scio, iliaj bonaj tradukoj al Esperanto ne multas. Aperis la ideo aranĝi la konkurson pri tradukado de liaj kantoj. Partopreni povas ĉiu ajn. La supozata formato:

1. Por la tradukado estas proponataj certaj (ĉ. 10-15) kantoj/versaĵoj de M. Ŝĉerbakov, do, ĉiu partoprenanto devas elekti la tradukota(j)n versaĵo(j)n el la prezentota listo.
2. Ĉiu paroprenanto rajtas partopreni per ajna kvanto de la tradukoj.
3. La konkurso daŭros ne longe, la eventuala daŭro - ĉ. 1 monato.
4. La sola kaj plej alta juĝanto (kaj premianto) estos mi - do pri la rezultoj de la konkurso decidos mi sola.
5. Por 3 plej bonaj tradukoj el ĉiuj (sendepende de tio, kiu ilin tradukis) estas garantiata negranda, sed ja palpebla mon-premio (la nun supozataj premioj estas 30 Eur por la unua loko, 20 - por la dua kaj 10 por la tria loko).
6. Okaze, se la kvanto/kvalito de la tradukoj estos laŭ mi nesufiĉa (la tradukoj ja devas respondi al almenaŭ minimumaj teknikaj kaj artaj postuloj), mi rezervas la rajton tute ne aljuĝi iun el la premioj aŭ eĉ entute premii nenies tradukon.
7. Ĉiuj tradukoj, kiuj partoprenos en la konkurso, iĝos per tio libere publikigeblaj kaj ja estos publikigitaj ie en la reto (certe, kun la mencio de la tradukint-nomo).

Estus interese ekscii onian opinion pri la planata konkurso. Kiu volus partopreni? Ĉu estas iuj demandoj, proponoj?