May 19th, 2009

Аватара 2013

"Kontaktaj" aferoj // О "Контакте"

eo (запись на эсперанто):
Hodiaŭ kaj hieraŭ mi iom malvigle (kiom povas, ĉar la humoro ne vere plej perfektas por tio) redaktas la artikolojn por la nova numero de "Kontakto". Estus ege bone finredakti 2-3 artikolojn plej laste morgaŭ, por ke la grafikisto dum la feritagoj jam povu fari almenaŭ "malnetan malnetaĵon". Mi timas fortimigi la fortunon, sed dum la lastaj kelkaj tagoj venis kelkaj vere interesaj kontribuoj por la sekvaj numeroj; mi plej forte esperas, ke tiu tendenco estos stabila kaj longdaŭra.

Ĵus mi faciligis unu el la negrandaj kontribuoj, kiu aperos en la plej baldaŭa numero. "Faciligi" signifas ŝanĝi "komplikajn vortojn" kontraŭ la vortoj el la "facila vortolisto" de "Kontakto", kaj, se la adekvata ŝanĝo neniel eblas - necesas klarigi la malfacilajn vortojn per la simplaj. Ĉu vi volas kontroli vian divenemon (kaj samtempe - mian klarig-talenton :))? Jen, provu kompreni, kion mi klarigas per la jenaj glosoj:

1. nigra "akvo", per kiu oni skribas sur papero
2. mola objekto, kiun oni metas sub la kapon dum dormo
3. diri bonajn vortojn pri iu/io
4. kredo pri malveraj, nenaturaj aferoj, ekzemple, ke la nigra kato povas kaŭzi malbonaĵon
5. homo (plej ofte juna), kiu studas en universitato
6. iu objekto, pri kiu oni kredas, ke ĝi havas super-naturajn defendajn povojn
7. malgranda malmola el-kresk-aĵo sur la fingroj


ru (la blogero en la rusa):
Вчера и сегодня я несколько вяло (как получается, так как настроение не слишком уж подходящее) редактирую статьи для нового номера журнала "Контакт". Было бы очень хорошо доделать ещё 2-3 статьи хотя бы завтра, чтобы график-наборщик за выходные смог подготовить хотя бы "черновик черновика". Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, но за последние несколько дней пришло несколько действительно интересных материалов для следующих номеров; надеюсь всеми фибрами души, что эта тенденция будет стабильной и продолжительной.

Только что я закончил "упрощать" одну небольшую статью, которая появится в ближайшем номере. "Упростить" - значит заменить "сложные слова" на слова из "списка простых слов" (подобные адаптированные тексты традиционно публикуются в нашем журнале; в последнее время их очень мало, так что каждый - на вес золота); а если адекватной замены не находится, то нужно объяснить сложное слово опять же при помощи простых. Хотите проверить свою соображалку (и одновременно - мой талант к объяснительству :))? Попробуйте понять, что я разъясняю следующими определениями:

1. чёрная "вода", которой пишут на бумаге
2. мягкий предмет, который кладут под голову во время сна
3. говорить хорошие слова о ком-либо/чём-либо
4. вера в ненастоящие, неестественные вещи, например, что чёрная кошка может вызвать беду
5. человек (чаще всего молодой), который учится в университете
6. какой-либо предмет, который (как верят) обладает сверхестественными защитными способностями
7. небольшой твёрдый вырост на пальцах