March 23rd, 2009

Аватара 2013

"Kontakto" en 2008 // Международный журнал ищет авторов!

eo (запись на эсперанто):
En la hodiaŭ ricevita Gazetara Komuniko de UEA mi tralegis, ke "Kontakto" (la revuo, kiun mi ja redaktas :)) en 2008 havis 845 pagitajn abonojn, kio montris la kreskon (kompare al 2007), egalan al 100. Tiu informo ĝojigis min (mi ja redaktas la revuon ĝuste de 2007, en kiu mi pretigis kelkajn lastajn numerojn, do mi eble rajtas opinii, ke tiu kresketo estas parte ankaŭ mia persona sukceso. Tamen, la abonantaro de "Kontakto" ja ege dependas de la membraro de TEJO, kiu en 2008 pro pli sukcesa IJK devus esti pli granda... Diablo do scias, kial la abonoj kreskis, sed mi tamen iom fieras.

La revuo ja tamen spertas kelkajn problemojn: ĝi daŭre malfruas je ĉ. 2 monatoj kaj daŭre mankegas kontribuoj por ĝi. Se vi povas verki pri io - verku, mi petas! Eĉ se via Esperanto estas tute malbona - kontaktu min kaj demandu pri la detaloj. Ĉiuj aŭtoroj ricevas aŭtor-ekzempleron senpage - do, aktivaj kunlaborantoj povas ricevadi eĉ ĉiujn numerojn sen pagi eĉ kopekon. Aŭ eble vi konas iun, kiu povus ion verki? Verkigu do lin/ŝin! La nepoj vin benos!

Reklam-cele mi aldonos, ke en la nun finpretigata numero aperos granda artikolo (tradukita, sed ĝi, LMMO, valoris la tradukon), dediĉita al kelkaj enigmoj en la kreado de Mikelanĝelo. La ruslingvan artikolon aŭtoris profesoro de mia universitato K. Efetov, kaj ĝi estas vere interesa - evidentiĝas, ke sur kelkaj bildoj kaj freskoj de Mikelanĝelo eblas trovi kelkajn kaŝitajn bildojn, kelkaj el kiuj estas vere ŝokaj! Ioman tempon post la apero de la revuo mi nepre publikigos la tutan artikolon ie en la reto.

ru (resumo ruse; краткое содержание на русском):
В сегодняшнем пресс-релизе UEA я прочитал, что количество подписчиков журнала "Контакто", который я в некотором роде редактирую, в 2008 году увеличилось на 100 человек по сравнению с 2007 годом. Для нашего относительно небольшого эсперанто-мира это ощутимый прирост. И хотя я подозреваю, что этот рост обеспечен в основном приростом членов TEJO (Всемирной молодёжной эсперанто-организации), чьё количество колеблется от года к году в зависимости от страны, в которой проводится молодёжный эсперанто-конгресс, я тем не менее тешу себя надеждой, что не последнюю роль в этом сыграла и лично моя редакторская деятельность (я редактирую журнал со второй половины 2007 года).

Если Вы знаете эсперанто даже на базовом уровне (или даже совсем не знаете, но хотите и можете предоставить для журнала действительно интересный материал пусть даже на русском языке) - пишите! Авторы получают экземпляр журнала бесплатно, а Ваши творения будут читаться в десятках странах мира! :) Если что - спрашивайте о деталях!