Аватара 2013

Kiu deliras?

Hodiaŭ, kiam mi kontrolis unu malofte vizitatan ret-keston, mi trovis tie la mesaĝon el la retlisto "Ret-Info". Se mi ricevus ĝin en la unua de aprilo, mi tute ne mirus, sed la 28a de junio estas, ŝajne, iom maloportuna tempo por tiel ŝerci. Do, simple legu la suban mesaĝon (mi forigis nur la koncernajn retadresojn) kaj klarigu al mi, kio ĝi estas? Ĉu deliro aŭ iu specifa japana humuro?
От кого: De Ret-Info
Кому: Al mi
Дата: 28 Июн 2010 20:21:19
Тема: ret-info: Atestilo pri parkere scii la himnon


Karaj,

Mi decidis organizi "Societon por parkere kanti la himnon Espero".

Dum longa tempo mi mem ne povis parkere kanti la himnon "Espero". Tio estas tre hontinda afero por esperantistoj, precipe por estraranoj de landaj asocioj kaj por veteranaj esperantistoj. Ni ne dependu de la kongreslibro, kiam ni kantas la himnon en la Inauxguro kaj la Fermo. Ni kantu kun nia vizagxo rekte direktita al la verda standardo. Kiam ni povos kanti la himnon parkere, ni povos havi pli da memfido pri nia Esperanto-kapablo. Ni povos senti, ke ni eniras en pli altan nivelon. Kongresoj estos pli viglaj kun lauxtaj vocxoj. Parkeraj kantadoj certe progresigos la movadon.

Nia oragnizo estu jene:

1. Estraro: (provizore) HORI Jasuo, HOS^IDA Acus^i, TAHIRA Masako (cxiuj estas japanoj) Poste cxiuj landoj havu sian propran estraron.


2. Eldono de atestiloj

A - Ni, tri estraranoj, ekzamenos kandidatojn. Kiam ni konstatas, ke tiuj povas parkere kanti la himnon, ni donas al ili atestilon pri tio.

B. - Tiuj sukcesintoj havas rajton ekzameni aliajn kandidatojn, kaj kiam tiuj sukcesos, laux iliaj rekomendoj la Societo donas al tiuj novaj sukcesintoj la atestilon. Tiamaniere ni plimultigos la sukcesintojn.

C. - Se eblos, ni havos kunsidojn en diversaj kongresoj kaj seminarioj.

Ni atendas vian helpon kaj partoprenon en tiu projekto.


HORI Jasuo (s-ro)
<retadreso>
Poŝta adreso

el [azio]


-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu


Ĉu eble mi proklamu la fondon de la "Asocio por parkere memori la Esperantan alfabeton"? Aŭ de tiu eĉ pli utila: "Asocio por ĝuste, certe kaj ekzakte scii, kiu estas la iniciatinto de Esperanto"... :)))

  • Current Location: hejme
Nu estas unu el la lokaj manieroj legigi kaj lernigi esperantistaron.
Vi estas gramatikisto, tradukanto, artisto, redaktoro kaj multo utila por la Esperanta medio; sed plejparto de tiu popolo legas aliĝilojn kaj scias parkere du-tri versojn el iu lernokanteto. Por motivigi progreson ĉe tiaj когнитивно простых ekzistas diversaj lokaj manieroj; ankaŭ la rusia movado praktikis aferojn kiel „rakontu ajnan versaĵon parkere kaj havu centrublan kvindolaran rabaton“ (mi memoras, ke ĉiuj lernis „Ho mia kor'“).

Eble ne estas ioj, pri kio ĝuste tiu revuo ĝuste en tia stilo skribu, sed per si mem ne estas ia aparte maladekvata aŭ senutila ideo.
Ja povas esti, ke mi kaj Valentin (mi modeste alkalkulu ankaŭ min al la grupo de "kulturaj" esperantistoj) simple ne kapablas kompreni la bezonon pri tiaj metodoj. Tamen, la fakto mem ke oni publikigas tiajn ideojn en tiel granda ĵurnalo kaj alvokas al la serioza pritrakto de similaj ag-manieroj, ve, atestas kiel vera signo de degenero (se ne de la movado entute, do, certe - de la organizado aparte). Almenaŭ de tiu vidpunkto, LMMO, ne indas peni ripari la ekzistantajn mankojn per tiel rekte simplaj metodoj - tio, laŭ mi, povas faligi la movadon eĉ en pli profundan abismon de primitivismo. Eble mi eraras...
Verŝajne ĝi jam falis en la abismon, kiu nomiĝas pigro kaj malaltnivela porĉiama lingvo-luktado kun ondoŝvelo, kie la agantoj imagas sin heroo kontraŭ akvomontegoj.

La metodo ŝajnas simila al trompaĵo por infanetoj. Ion similan mi povas elpensi ke jam vidis dum lernado en la unua-tria lernojaro en t.n. "prooktobra steletularo". Kiu tralegis tri paĝojn el (porekzemple) "La magiisto el Smeralda urbo" kaj povas rerakonti la enhavon, do ricevas la steleton sur murа listo de la steletularo.
Jes, vere, bona analogio. Kiu kapablas kanti himnon - tiu ricevas glaciaĵon, kiu nur havas hejme la Fundamentan Krestomation - tiu meritas ordenon ktp...